Mistrzowskie efekty dla Twojego biznesu

Interim Management I M&A I Rozwój kanałów sprzedaży I Optymalizacja kosztów

Interim management i usługi wsparcia biznesu

Mastery of Management z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w skutecznym rozwiązywaniu problemów biznesowych korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych.

Oferowane przez nas usługi wsparcia biznesu opierają się na połączeniu interim managementu z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań wpływających na szybszy rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności m.in. poprzez rozwój kanałów sprzedaży, poprawę rentowności i efektywności operacyjnej czy też sprawne zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie.

Silna orientacja na osiągnięcie założonego efektu to priorytet, jakim się kierujemy w biznesie!

Koncentrujemy się na szukaniu i wdrażaniu rozwiązań (takich jak Interim Management), które odpowiadają na konkretny problem biznesowy firmy, niezależnie od jego charakteru, wymiaru i złożoności, a naszym podstawowym wyróżnikiem jest oparcie procesu współpracy z klientem o jasno określony cel i efekt biznesowy.

Realizację projektu każdorazowo rozpoczynamy od samodzielnej analizy sytuacji rynkowej organizacji i diagnozy występujących problemów biznesowych w firmie. Na tej podstawie dobieramy interim managera o doświadczeniu i kompetencjach, które są niezbędne do wypracowania i wdrożenia rozwiązania naprawczego, a których aktualnie brakuje w zespole klienta.

Końcowym efektem naszych działań jest rozwiązanie problemu z jakim borykała się firma oraz wzrost wartości organizacji.

Poprzez współpracę z gronem doświadczonych specjalistów z zakresu interim management wpieramy firmy w zarządzaniu biznesem i przeprowadzaniu zmian organizacyjnych w następujących obszarach:

  • fuzje i przejęcia
  • restrukturyzacja firmy
  • zarządzanie ryzykiem finansowym
  • poprawa płynności
  • opracowanie nowej strategii biznesowej
  • rozwój kanałów sprzedaży
  • optymalizacja kosztów
  • poprawa efektywności i rentowności

Mastery of Management tworzą doświadczeni managerowie z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zakresie zarządzania firmami oraz projektowania i optymalizacji procesów biznesowych. Kierując wieloma biznesami z różnych branż, odpowiadaliśmy za rozwiązanie setek problemów biznesowych, dzięki czemu wiemy jak szukać, projektować i implementować rozwiązania, które służą rozwojowi firmy i są rzeczywistą odpowiedzią na wyzwania z jakimi się mierzy dana organizacja.

Osobiście angażujemy się w każdy z realizowanych projektów oraz ponosimy odpowiedzialność za skuteczność zaproponowanych i wdrożonych przez nas rozwiązań.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję