Blog

5 mitów na temat interim managementu

Idea interim managementu rozwija się w Polsce już od około dekady. Decydenci w firmach, zarówno na poziomie inwestorów, członków zarządów jak również wyższej kadry menadżerskiej, stając przed wyborem czy skorzystać z usług firmy konsultingowej czy ze wsparcia czasowego menadżera, coraz częściej wybierają to drugie rozwiązanie. I choć świadomość usługi interim managementu wśród polskich przedsiębiorców rośnie z każdym rokiem to nadal panuje wokół niej wiele błędnych przekonań.

 

Mit 1: Interim manager pomaga wyłącznie w zarządzaniu kryzysem

Usługi interim managementu są kojarzone głównie z zarządzaniem sytuacją kryzysową w firmie. Poniekąd jest to właściwe przekonanie, ponieważ zewnętrzny menadżer może pomóc organizacji w rozwiązaniu problemu biznesowego i wyjściu z trudnej sytuacji. Wtedy, gdy na przykład występuje  potrzeba pilnej redukcji kosztów, podniesienia rentowności sprzedaży, uzupełnienia kompetencji kluczowego managera, który nagle odszedł z firmy, czy też poprawy płynności finansowej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że zarządzanie kryzysem to nie jedyny obszar, w jakim interim manager może wesprzeć przedsiębiorstwo. Współpracę z menadżerem do zadań specjalnych warto rozważyć także w warunkach stabilności biznesu, tak aby do kryzysu w ogóle nie dopuścić. Jako osoba z zewnątrz, ze świeżym spojrzeniem na sytuację organizacji może pomóc kadrze menadżerskiej np. w stworzeniu lub aktualizacji strategii biznesowej, w rozwoju kanałów sprzedaży, poprawie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa, renegocjacji umów z dostawcami czy zarządzaniu ryzykiem finansowym. Zakres zadań, do jakich można dedykować interima, podobnie jak wachlarz jego kompetencji, jest naprawdę szeroki.

Mit 2: Usługi czasowego menadżera są zbyt drogie

Wokół wynagrodzeń interim managerów pokutuje wiele mitów – owszem zarobki w tym zawodzie mogą okazać się wyższe niż stała pensja na etacie, jednak należy podkreślić, że honorarium tymczasowego menadżera to w dużej mierze premia za uzyskany efekt, tzw. success fee oraz wynagrodzenie za czas poświęcony na realizację zadania. Wkraczając do organizacji, interim manager ma jasno określone zadanie do wykonania i dopiero na bazie uzyskanych efektów następuje rozliczenie jego pracy. To właśnie ten element, w połączeniu z odpowiedzialnością za rezultaty działań menadżera, odróżnia interim management od tradycyjnych usług konsultingowych. Co dodatkowo ważne, współpraca z interim managerem jest bardziej opłacalna kosztowo niż zatrudnienie pracownika na etat. Wówczas pracodawca nie ponowi bowiem takich kosztów jak np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy Fundusz Pracy.

Mit 3: Na polskim rynku brakuje menadżerów do zadań specjalnych

Fakt, że model współpracy z interim managerem jest częściej praktykowany na rynkach zachodnich niż nad Wisłą, buduje błędne przekonanie, że w Polsce niewiele osób wykonuje ten zawód. Co prawda grono interim managerów w krajach zachodnioeuropejskich jest większe niż na naszym rodzimym rynku, to jednak szacuje się, że w Polsce jest aktywnych zawodowo już około 1,5 tys. specjalistów. A z każdym rokiem liczba ta rośnie. Już dziś na rynku mamy wielu doświadczonych specjalistów o szerokiej ekspertyzie i wysokiej świadomości biznesowej, którzy chętnie podejmują współpracę z firmą w charakterze interim managera. Popularyzacja zawodu jest jednak ściśle skorelowana z zapotrzebowaniem wśród przedsiębiorców na tego rodzaju ekspertów, ale co jest pozytywne – te także zwiększa się z roku na rok.

Mit 4: Interim manager odpowiada za zwolnienia pracowników

Wraz z podjęciem przez spółkę współpracy z interim managerem wśród jej pracowników pojawia się obawa, że dojdzie do redukcji etatów. Częściowo jest to związane z mitem nr 1, czyli utożsamianiem usług interim managementu wyłącznie z zarządzaniem kryzysowym, kiedy faktycznie w niektórych przypadkach następuje potrzeba zmniejszenia liczby pracowników lub wymiany zespołu, tak by uzupełnić brakujące kompetencje. Intencją interim managera nie jest jednak wymiana kadr, a rozwiązanie problemu biznesowego z jakim boryka się dana firma. Nawet w sytuacji, gdy konieczna jest restrukturyzacja firmy intencją czasowego menadżera nie jest w pierwszej kolejności redukcja etatów, a wyłącznie poprawa efektywności firmy.

Warto także dodać, że obawa o swoje dotychczasowe stanowisko pojawia się nie tylko wśród szeregowych pracowników, ale także wśród kadry menadżerskiej średniego i wysokiego szczebla. Przykładowo członkowie zarządu w sytuacji, gdy interim manager został zatrudniony przez właściciela lub radę nadzorczą niepokoją się, że docelowo ekspert zajmie ich stanowisko. To jednak także nieuzasadnione zmartwienie, a mianowicie dlatego że interim manager związuje się z firmą tylko tymczasowo. Jego rolą jest realizacja ściśle zdefiniowanego zadania, rozwiązanie konkretnego problemu, bądź uzupełnienie kompetencji w zespole i przekazanie jego członkom specjalistycznej wiedzy, która pozwoli im na dalszą, samodzielną kontynuację projektu – nie jest on jednak zainteresowany długoterminową współpracą ze spółką. Po wykonaniu zadania i osiągnięciu zakładanych efektów po prostu opuszcza przedsiębiorstwo.

Mit 5: Interim manager, czyli specjalista od wszystkiego i zarazem niczego

Wszechstronność zadań, do jakich zatrudnia się tymczasowych menadżerów powoduje o niektórych obawę, że interim manager nie będzie w stanie pomóc firmie w konkretnym obszarze. W końcu nie można być specjalistą od wszystkiego. Takie myślenie jest jednak błędem. Otóż każdy interim manager specjalizuje się w wybranym przez siebie obszarze i choć może mieć doświadczenie z różnych branż i firm, a w trakcie kariery mógł odpowiadać za realizację różnorodnych projektów, to jednak jest to jego zaletą, a nie wadą. Pamiętajmy też, że tę formę rozwoju zawodowego wybierają managerowie  z bogatym doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. Często są to osoby, które przeszły już wszystkie możliwe ścieżki kariery, naturalne jest więc, że będą posiadać szerokie kompetencje w wielu dziedzinach biznesu. Kluczem pozostaje natomiast odpowiedni dobór menadżera pod kątem aktualnych potrzeb spółki. Przedsiębiorcy mogą jednak na szczęście korzystać w tym zakresie z pomocy firm zewnętrznych, które specjalizują się w interim managemencie. Tego rodzaju organizacje najczęściej posiadają własną bazę sprawdzonych interimów o zweryfikowanych przez nich umiejętnościach.

Autor: Beata Zborowska, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję