Blog

7 cech, jakie powinien posiadać każdy interim manager

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, szeroka ekspertyza w obszarze swojej specjalizacji, wysoka świadomość biznesowa oraz koncentracja na osiąganiu zakładanych efektów – to cechy, które bezwzględnie powinny charakteryzować każdego interim managera. Ale to nie wszystko. Skuteczność i sukcesy czasowego managera zależą także od jego umiejętności miękkich. Przedstawiamy 7 kompetencji interpersonalnych, które świadczą o predyspozycjach do pozostania menadżerem do zadań specjalnych.

 

1. Umiejętność zarządzania czasem

Co do zasady, interim managerowie są zatrudniani w firmie w celu realizacji konkretnego zadania w określonym czasie. Już na samym początku współpracy menadżera z organizacją szacowany jest czas potrzebny na wykonanie zadania. Ten może być krótszy lub dłuższy w zależności od charakteru projektu i poziomu jego skomplikowania. Nie zmienia to jednak faktu, że umiejętność porządkowania zadań według stopnia ich ważności jest niezmiernie ważna w tym zawodzie. Aby projekt był zrealizowany terminowo interim manager musi wiedzieć, jak zorganizować sobie pracę oraz jaki priorytet nadać każdemu z pojedynczych etapów. Innymi słowy, musi tak rozłożyć zadania w czasie, aby uniknąć ewentualnych opóźnień a jego praca była w pełni efektywna.

2. Otwartość na zmiany

Interim manager to osoba dedykowana do realizacji konkretnego projektu w firmie lub rozwiązania określonego problemu biznesowego np. przeprowadzenia restrukturyzacji, podniesienia rentowności sprzedaży, obniżenia kosztów w firmie. Z przedsiębiorstwem nie wiąże się na stałe, a jedynie tymczasowo. Po wykonaniu zleconego zadania opuszcza organizację i może rozpocząć pracę nad kolejnym projektem. Gotowość do częstych zmian, w tym środowiska pracy i współpracowników, jest więc jedną z kluczowych cech predysponujących do tej profesji. W roli interima z pewnością nie sprawdzi się osoba, która nade wszystko ceni sobie stabilność i gwarancję ciągłości zatrudnienia.

3. Odporność na stres

Zadania, jakie zleca się interim managerom są z reguły dosyć skomplikowane. Często wiążą się z koniecznością podjęcia radykalnych działań oraz trudnych decyzji, co nieuchronnie wywołuje stres nawet wśród tych najbardziej doświadczonych menadżerów. Dodatkowo od interim managera oczekuje się osiągnięcia zakładanych rezultatów w możliwie jak najkrótszym czasie – umiejętność pracy pod presją czasu staje się więc w tej kwestii nieoceniona.

4. Samodyscyplina

Menadżer do zadań specjalnych, w odróżnieniu od etatowych pracowników czy konsultantów, jest rozliczany głównie z efektów swojej pracy i to właśnie na ich osiągnięciu jest w pełni skoncentrowany. Nie jest to jednak możliwe bez samodyscypliny. To właśnie systematyczność oraz zdolność do motywowania i kontrolowania samego siebie determinuje skuteczność podejmowanych działań.

5. Komunikatywność

Komunikatywność to cecha pożądana wśród wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy rodzaju wykonywanych obowiązków. U interim managerów jest to natomiast o tyle ważne, że są traktowani w organizacjach jako źródło wiedzy z danego obszaru. Interimowie powinni zatem potrafić w sposób jasny i zrozumiały sposób przekazać pozostałym pracownikom swój know-how z dziedziny, w jakiej się specjalizują. Możliwość czerpania z wiedzy czasowego menadżera to zresztą jedna z głównych korzyści płynących dla firm ze współpracy w formule interim managementu.

6. Zdolności negocjacyjne

Z uwagi na charakter realizowanych projektów zdolności negocjacyjne to mile widziana cecha wśród interim managerów. Dla przykładu, czasowy menadżer może być odpowiedzialny za optymalizację kosztów w firmie. Wówczas w celu obniżenia kosztów, oprócz analizy ich struktury i redukcji zbędnych wydatków, czeka go wiele negocjacji z dostawcami usług. A więc niekiedy to właśnie znajomość sztuki negocjacji determinuje sukces całego projektu.

7. Pewność siebie

Rolą interim managera jest podniesienie wartości organizacji oraz jej efektywności i konkurencyjności poprzez optymalizację procesów biznesowych i przeprowadzenie szeregu zmian wewnętrznych. Zdolność do wprowadzenia zmian, często bardzo głębokich, wymaga jednak charyzmy i odwagi. Interim musi bowiem umieć obiektywnie i na chłodno ocenić sytuację biznesową firmy, zaprojektować nowe rozwiązania i przekonać do swoich pomysłów interesariuszy firmy, czyli jej właścicieli, inwestorów, a w pierwszej kolejności zarząd. Szczególnie ten ostatni element wymaga dużej pewności siebie.

Autor: Wojciech Pomykała, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję