Blog

Budowanie przewagi konkurencyjnej

budowanie przewagi konkurencyjnej

W obliczu ciągle wzrastającej liczby konkurentów utrzymanie wysokiej pozycji na rynku może stanowić nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. Skuteczne narzędzia, metody i wnikliwa analiza rynku pozwalają nam wspomóc budowanie przewagi konkurencyjnej, która ma znaczący wpływ na osiągane zyski i zaufanie klientów.

Spis treści:

Definicja przewagi konkurencyjnej i jej rodzaje

Terminem przewagi konkurencyjnej określa się osiąganie przez firmę nadrzędnej pozycji względem jej konkurentów. Budując przewagę konkurencyjną, można zaoferować klientom produkty lub usługi, które spełniają ich oczekiwania oraz wypadają lepiej na tle istniejącej konkurencji. Najczęściej objawia się to poprzez niższą cenę, lepszą obsługę lub zaspokojenie potrzeb czy znacznie wyższą jakość produktu.

Pierwszym krokiem w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest zwiększenie niezależności działania firmy. Działając niezależnie od konkurencji, można swobodniej operować poszczególnymi zmiennymi, mającymi wpływ na osiągane efekty. Osiągnięcie pozycji nadrzędnej na rynku można podzielić na przewagę:

 • cenową – niższe ceny względem konkurencji, wyższy poziom innych przedmiotów zainteresowania (promocje),
 • jakościową – poprawa jakości produktu oraz procesów towarzyszących jego wytworzeniu,
 • informacyjną – powiadamianie o cenowej i jakościowej przewadze oraz skuteczne kształtowanie preferencji klientów.

Idealne budowanie przewagi konkurencyjnej powinno uwzględniać wszystkie wymienione aspekty. W rzeczywistości, silne skupienie się na jednym obszarze zmian pozwolą na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów i wysokiej pozycji na rynku.

Zasady skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej

Zmiany i wprowadzanie innowacji stanowią jedne z najważniejszych elementów działania, jakim jest budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednymi z najważniejszych cech przewagi są wymiar czasowy oraz lokalny. Celem każdego przedsiębiorcy jest utrzymanie wysokiej pozycji przez możliwie jak najdłuższy czas, jednak w obliczu ilości konkurentów i rozwoju technologii, żaden model przewagi nie trwa wiecznie. Mimo to, dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii działania można osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty oraz relatywnie stabilną pozycję na rynku.
Skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej nie może się także obyć bez uwzględnienia drugiej wspomnianej cechy, jaką jest wymiar lokalny – uzyskanie przewagi jest możliwe w ograniczonych granicach geograficznych. Powodem jest możliwość najdokładniejszego poznania odbiorców, ich potrzeb oraz rynku konkurencji. Im mniejszy będzie obszar działania i ilość firm zajmujących się podobnymi usługami/produktami, tym łatwiejszy będzie ten proces.

Na efektywność budowania przewagi konkurencyjnej składają się również inne aspekty, takie jak:

 • prognozowanie potrzeb klientów na podstawie analizy danych i odpowiednie wnioskowanie,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych, dystrybucji,
 • śledzenie aktualnych trendów na rynku i odnoszenie ich od nadchodzących potrzeb klientów,
 • działy badawcze i rozwój technologii.

Chcąc uzyskać wyraźną przewagę, konieczne jest dopasowanie metod budowania przewagi konkurencyjnej do konkretnego przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie usług lub produktów.

Koncepcje konkurencyjności firmy

Wybór odpowiedniej strategii, mającej na celu skuteczne budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, powinien być poprzedzony wnikliwą analizą wielu czynników. Biorąc pod uwagę klasyczne oraz nowe koncepcje konkurencyjności, czynniki te można podzielić na:

 • zewnętrzne (analiza rynku i konkurencji),
 • wewnętrzne (skupienie się na zasobach).

Według klasycznych opinii znaczenie mają głównie czynniki związane z otoczeniem firmy. Do najpopularniejszych postaw w tym kontekście należą więc: obniżanie ceny produktów, różnicowanie oferty (dyferencjacja), specjalizacja bądź po prostu intensywna promocja i reklama.

Nieco nowsze poglądy koncentrują się natomiast na zasobach wewnętrznych organizacji. Okazuje się bowiem, że w budowaniu przewagi konkurencyjnej pomagają takie kwestie, jak:

 • kapitał intelektualny – zarówno ludzki (np. kompetencje pracowników), jak i strukturalny (m.in. know-how, patenty, potencjał badawczo-rozwojowy, kultura organizacyjna),
 • kapitał relacyjny – reputacja firmy oraz jej stosunki z partnerami biznesowymi.

Wydaje się, że aktualnie szczególnego znaczenia nabrały właśnie powyższe czynniki.

przewaga konkurencyjna

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność i reputację

Współcześnie najczęściej wymienianym słowem w kontekście konkurencyjności jest bez wątpienia “innowacyjność”. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii to właśnie ona odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu wysokiej pozycji na rynku. Doskonałym tego przejawem jest powstanie firm zupełnie nowego rodzaju, czyli tzw. start-upów, których zadaniem jest dostarczenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi i osiągnięcie przez to przewagi konkurencyjnej.

W przypadku pozostałych firm innowacyjność może polegać na nieco innych działaniach. Przykładem może być optymalizacja procesów i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym organizacja może ulepszyć ważny fragment swojego funkcjonowania na tyle, by skutecznie zbudować przewagę nad konkurentami. Do takich „ulepszeń” zaliczyć można np. innowacyjny sposób dystrybucji towarów, usprawnienie procesu reklamacji, czy wdrożenie nowej metody komunikacji z Klientami.

W rywalizacji rynkowej ogromne znaczenie ma dzisiaj również reputacja przedsiębiorstwa. W tym kontekście zabiegami mającymi na celu budowanie przewagi konkurencyjnej mogą być m.in. czynności charytatywne, sponsorowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych, chwalenie się pozytywnymi opiniami odbiorców towarów lub usług, czy też certyfikatami zaświadczającymi o rzetelności wobec dostawców.

Niebagatelną rolę odgrywa tutaj Internet i nowe kanały komunikacji, takie jak social media. Są one wykorzystywane już nie tylko do działań marketingowych, ale także kompleksowego budowania wizerunku i relacji z Klientami oraz partnerami biznesowymi.

Najczęstsze problemy firm w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Sprostanie rosnącej konkurencji na rynku sprawia coraz więcej trudności występującym na nim podmiotom. Powodem tego jest postępująca globalizacja i funkcjonowanie wspólnych rynków, takich jak rynek Unii Europejskiej, które znoszą wiele barier handlu i świadczenia usług. W efekcie firmy muszą się zmierzyć nie tylko z rywalami działającymi lokalnie, ale nierzadko także pochodzącymi z innego kontynentu oraz o zupełnie innym zapleczu technologicznym, ludzkim czy kapitałowym.

Budowanie w tych warunkach przewagi konkurencyjnej w praktyce często przerasta możliwości wielu przedsiębiorców, którzy w międzyczasie muszą borykać się z szeregiem innych problemów związanych z bieżącą działalnością, takimi jak: rosnące koszty pracy czy niełatwy dostęp do zewnętrznego finansowania niezbędnego do rozwoju. W przypadku części firm w ramach strategii poprawy konkurencyjności niezbędne okazuje się więc wdrożenie kompleksowych zabiegów mających na celu poprawę także efektywności i rentowności poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobów, optymalizację kosztów i procesów lub usprawnienie zarządzania kapitałem.

Profesjonalne doradztwo z zakresu budowania przewagi konkurencyjnej

Jako specjaliści w zakresie doradztwa biznesowego pomagamy w skutecznym budowaniu przewagi konkurencyjnej, opierając swoją pracę na wieloletnim doświadczeniu i umiejętności przewidywania potrzeb klientów. Każde działanie i stworzenie nowej strategii poprzedzone jest dokładną analizą działania przedsiębiorstwa, usług lub produktów oraz tego, co oferują firmy konkurencyjne. Nasi doradcy, opierając się na zdobytej wiedzy i aktualnych trendach na rynku zaproponują innowacyjne rozwiązania, wychodzące naprzeciw potrzebom klientów oraz wskażą obszary działania firmy, wymagające usprawnienia. Budowanie przewagi konkurencyjnej to między innymi praca nad zdobyciem zaufania – celem jest zarówno osiągnięcie satysfakcji przez przedsiębiorcę, jak i oferowanie usług/produktów zaspokajających potrzeby odbiorców. Zatrudnienie doradcy pozwala uzyskać obiektywny obraz firmy i jej pozycji, a co za tym idzie lepiej określić obszary wymagające modernizacji i wdrożenia nowych strategii, dzięki którym firma wyróżni się wśród konkurentów.

Chcąc budować przewagę konkurencyjną, należy uwzględnić wszystkie czynniki, które mają wpływ na aktualną pozycję na rynku. Sprawdzone metody działań, prognozowanie potrzeb i ukierunkowanie na konkretny rodzaj odbiorcy mogą skutecznie wspomóc ten proces. Dzięki pomocy naszych doradców możliwe jest szybkie osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów budowania wysokiej pozycji wśród konkurencji.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję