Blog

Czy to już czas na bycie interim managerem? Kto może nim zostać?

Wysoko wykwalifikowany specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, skoncentrowany na osiąganiu efektów, odnajdujący się w sytuacji częstych zmian – tak w skrócie można opisać idealnego kandydata na interim managera. Co jeszcze cechuje menadżera do zadań specjalnych i kto może nim zostać?

Ze względu na specyfikę i charakter wykonywanej pracy od interim managerów oczekuje się przede wszystkim szerokiej ekspertyzy w zdefiniowanym obszarze specjalizacji oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego. Jak zresztą wynika z analizy Stowarzyszenia Interim Managers największą grupę interim managerów w Polsce stanowią osoby w wieku 40-49 lat. Znacznie rzadziej profesją tą zajmują się osoby w wieku 30-39 lat czy 50-59 lat. Co ciekawe jednak, na rynkach zachodnich to właśnie ta ostatnia grupa stanowi najliczniejsze grono interim managerów. Różnica pomiędzy sytuacją na rynku polskim a naszymi zachodnimi sąsiadami wynika głównie z faktu, że tam interim management ma dłuższą tradycję. Dla przykładu w Szwecji ta forma zarządzania biznesem rozwinęła się już w latach 60. XX wieku.

Manager do wynajęcia to specjalista od rozwiązywania problemów w firmie

Oprócz kilkunastoletniej praktyki zawodowej od interim managerów wymaga się również wysokiej świadomości biznesowej. Projekty do jakich dedykowani są tymczasowi menadżerowie bywają zwykle skomplikowane, a tym samym wymagają szerokiej wiedzy i know-how z różnych obszarów. Przy jednym projekcie interim może odpowiadać bowiem za podniesienie rentowności sprzedaży, a przy kolejnym natomiast za poprawę płynności czy obniżenie kosztów w firmie. Cenioną umiejętnością jest więc ogólna znajomość procesów biznesowych oraz specyfiki rynku i branży, dla której pracują.

Koncentracja na efekcie

Czasowego managera powinna bezwzględnie cechować także koncentracja na uzyskiwaniu zakładanych wyników, bo to właśnie z efektów jest rozliczany interim. Dla typowego interima nie ma nic bardziej zadowalającego niż projekt zakończony sukcesem. A ten im trudniejszy, tym większa satysfakcja z jego realizacji. Nie bez powodu interim managerami zostają więc specjaliści, którzy przeszli już wszystkie możliwe szczeble kariery zawodowej i nie zależy im wyłącznie na budowaniu pozycji zawodowej, a na osiąganiu jasno określonych efektów. Osoby te chcą w pełni wykorzystywać swoje rozległe doświadczenie w rozwiązywaniu problemów biznesowych do wypracowania w szybkim okresie wymiernych korzyści i zysków dla organizacji, z którą współpracują. Co de facto jest w pełni zbieżne z ogólną ideą interim managementu.

Czasowy manager jako ekspert poszukujący wyzwań

To, co dodatkowo charakteryzuje interim managera to gotowość do ciągłej zmiany środowiska pracy. W tej roli nie sprawdzi się osoba oczekująca stabilizacji, której zależy na utrzymaniu długoterminowej współpracy z firmą, czy to w formie kontraktu menadżerskiego czy stałego etatu. Rolą interima jest bowiem doraźne wsparcie organizacji poprzez usprawnienie procesów biznesowych, rozwiązanie konkretnego problemu w firmie czy wdrożenie nowej strategii. Przywiązanie do biurka u jednego pracodawcy zdecydowanie nie jest jego domeną, bo każdorazowo po pomyślnej realizacji projektu interii manager rozstaje się z firmą. Dzięki czemu może stale poszukiwać kolejnych wyzwań i w ten sposób zdobywać kolejne doświadczenia.

Autor: Wojciech Pomykała, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję