Blog

Czym jest audyt kompetencyjny?

audyt kompetencyjny

Efektywność działania przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od kompetencji zatrudnionych pracowników. Aby zweryfikować poprawność działania firmy, poprzez ocenę umiejętności i wykształcenia pracowników, warto zdecydować się na przeprowadzenie audytu kompetencyjnego, który umożliwi przeprowadzenie kluczowych zmian w firmie, poprawiających jakość jej działania.

Istota i zalety audytu kompetencyjnego

Omawiany audyt kompetencyjny stanowi usługę diagnozy oraz rzetelnej oceny kompetencji pracowników – ich umiejętności zawodowych i czynników motywujących do pracy. Kluczowym celem przeprowadzania tego typu diagnozy jest zbadanie potencjału każdej z zatrudnionych osób oraz zbadanie otwartości na indywidualny rozwój. Nowoczesne firmy przykładają coraz większą uwagę do podwyższania kompetencji pracowników, wiedząc, że to właśnie od nich zależy sukces firmy oraz szybkość i efektywność w działaniu. Dzięki zdobytym informacjom przeprowadzenie audytu kompetencyjnego umożliwia wykorzystanie wiedzy w następujący sposób:

  • optymalne wykorzystanie pracowników i obsadzenie stanowisk zgodnie z kompetencjami i potencjałem,
  • zastosowanie wiedzy w dziale HR – sugestie dotyczące rekrutacji, redukcji zatrudnienia, planowanych szkoleń,
  • stworzenie systemu okresowych ocen pracowników,
  • wdrożenie systemów motywacyjnych,
  • zaplanowanie ścieżki rozwoju pracownika, awansów, indywidualnych szkoleń.

Dokładna analiza umożliwia znalezienie słabych i mocnych stron kadry pracowniczej, dzięki czemu można dokonać modyfikacji w zakresie kształcenia podwładnych i innych działań na rzecz podniesienia kompetencji.

Etapy realizacji audytu kompetencyjnego

Pierwszym etapem, koniecznym do tego, aby audyt kompetencyjny był źródłem przydatnych informacji, jest analiza sytuacji firmy – jej struktury i hierarchii oraz sformułowanie wymagań dotyczących poszczególnych stanowisk. Precyzyjnie określając kompetencje, które warunkują realizację powierzonych zadań, wiemy, czego oczekują przedsiębiorcy i do czego odnieść uzyskane wyniki. Kolejnym etapem audytu kompetencyjnego jest wnikliwa ocena kadry pracowniczej. W celu realizacji tego zadania stosowane są róże techniki i narzędzia, wywiady kompetencyjne, testy osobowości, zdolności oraz inne metody badań, pozwalające na uzyskanie wiarygodnych wyników analizy. Na ostatni etap składa się raportowanie wyników oraz zalecenia dotyczące rozwoju firmy. Wskazane zostają działania, które mogą usprawnić dotychczasową strategię zarządzania i podnieść kompetencje pracowników.

Dla kogo przeznaczony jest audyt kompetencyjny?

Rozwiązanie przeznaczone jest dla każdego przedsiębiorstwa, dla którego istotny jest wysoki poziom wykształcenia kadry oraz satysfakcjonujące efekty współpracy z każdym z pracowników. Firma może skorzystać z diagnozy kompetencji, jeśli zmaga się z osłabieniem efektywności pracy lub poszukuje narzędzi motywujących dla swoich podwładnych. Audyt kompetencyjny to także idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, dla których ważne jest indywidualne traktowanie pracowników. Dzięki zdobytym informacjom można nagradzać osoby najbardziej zaangażowane w pracę, o wysokim potencjale i tym samym kłaść nacisk na rozwój wśród pozostałych członków kadry.
Proces audytu kompetencyjnego dopasowywany jest do potrzeb konkretnej firmy, jej celów oraz kluczowych wartości. Dzięki naszej wnikliwej analizie możliwe jest uzyskanie przydatnych informacji oraz wprowadzenie istotnych zmian w firmie, pozytywnie wpływających na efektywność działania i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję