Blog

Doradztwo biznesowe dla małych firm – remedium rozwojowe

restrukturyzacja małej firmy

Prowadzenie działalności biznesowej w warunkach natężonej konkurencji, zmieniających się warunków ekonomiczno-prawnych i rosnących wymagań klientów dyktuje konieczność posiadania wysokich kompetencji i aktualnej wiedzy o otoczeniu. Często przerasta to możliwości właścicieli firm prowadzących działalność jednoosobową lub zatrudniających najwyżej kilkanaście osób. Specjalistyczna wiedza może być pozyskana przez skorzystanie z usług doradztwa biznesowego dla małych firm. Mają one charakter diagnostyczno-optymalizacyjny. Identyfikują mocne i słabe punkty przedsiębiorstwa i szanse rynkowe z potencjałem dochodowym. Mogą przysłużyć się małym i średnim firmom borykającym się z problemami dotyczącymi sprzedaży, nadmiernych kosztów, złej organizacji zadań, nietrafionej alokacji zasobów lub impasu rozwojowego.

Doradztwo biznesowe na chude i tłuste lata

Profesjonalne doradztwo biznesowe dla małych firm pozwala na zdiagnozowanie miejsc powstawania zbędnych wydatków, niekorzystnych rozwiązań technologicznych, kadrowych, logistycznych lub odnoszących się do obsługi zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów. Powoduje to, że małe ryzyko nie przerodzi się w duże, a problem nie nabierze rozmiaru kryzysu grożącego upadłością. Co więcej, kompetentni doradcy pozwolą przekuć kryzys w sukces. Wdrażana dzięki doradztwu racjonalizacja kosztów uwalnia bowiem środki finansowe na potrzeby i ambitne cele określone przez właścicieli firm. Doradztwo biznesowe dla małych i średnich firm sprawdza się zarówno w przypadku nowych, debiutujących na rynku przedsiębiorstw, jak i tych o ugruntowanej pozycji, z tradycjami działania. Usługi doradztwa biznesowego są trafionym pomysłem w momencie zakładania przedsiębiorstwa, jego zastoju lub rozwoju. W przypadku okresu marazmu określają kierunki ekspansji, a w czasach zmian na lepszą zwrotność z ich wprowadzania.

Doradztwo dla małych firm może w znaczący sposób poprawić wyniki finansowe i efektywność operacyjną

Analiza szans i zagrożeń, sformułowanie strategii oraz wytycznych organizacyjnych i inwestycyjnych z prognozą ich zwrotności stają się bodźcem rozwojowym pozwalającym na odniesienie sukcesu i zwiększenie udziałów rynkowych. Zakres usług dotyczyć może problemów o charakterze strategicznym lub operacyjnym. Doradcy, dysponując zaawansowaną wiedzą ekonomiczna, biznesową i prawną oraz skutecznymi narzędziami analitycznymi pomagają z nich wyjść w korzystny sposób i zająć lepszą pozycję strategiczną.

doradztwo biznesowe dla małych firm

Efekty i etapy doradztwa biznesowego dla małych firm

Rezultatem skorzystania z doradztwa biznesowego jest profesjonalizacja działań, dobrze sformułowana misja, wizja i cele. Sektor średnich i małych firm uzyskuje profesjonalny biznesplan oraz konkretny program wdrożeniowy z propozycjami działań optymalizacyjnych i nastawionych na wzrost. W czytelny i mierzalny sposób pokazują one warianty rozwiązań oraz ich wpływ na efekty biznesowe. Część usług może pomóc w staraniach o dofinansowanie ze środków publicznych lub od podmiotów komercyjnych.

Korzyści dla klienta obejmują:

 • wskazanie kierunków rozwojowych na podstawie analizy rynku i zasobów przedsiębiorstwa,
 • poprawa organizacji pracy zatrudnionych osób przez prawidłowe zamodelowanie procesów, optymalizację sekwencji aktywności, zmotywowanie pracowników, wykrycie czynności powtarzających się,
 • przestojów maszyn, złej konstrukcji procedur komunikacji,
 • znalezienie tańszych dostawców komponentów i usług – w tym logistycznych, finansowych, remontowych – korzystniejszych sposobów finansowania zewnętrznego, obsługi długów, optymalizacji opodatkowania,
 • zdobycie nowych partnerów biznesowych i klientów,
 • przekazanie bazy wiedzy o trendach rynkowych.

Ponadto do pozytywnych aspektów zalicza się także:

 • wyjście z zastoju przez pogłębioną wiedzę rynkową z badań i ekspertyz,
 • stworzenie planu marketingowego z wykorzystaniem mediów i narzędzi najlepiej dopasowanych do specyfiki firmy i jej odbiorców dla zdobycia większych udziałów rynkowych,
 • analizę chłonności rynku i efektywności popytu dla identyfikacji produktów lub usług generujących najwyższe marże zysku,
 • optymalizację portfolio i działań sprzedażowych,
 • identyfikację źródeł kosztów ze wskazanie sposobów ich redukcji, eliminacja niekorzystnych kontraktów i umów,
 • sformułowanie planów poprawy rentowności majątku,
 • wzmocnienie kompetencji kadry każdego szczebla, umiejętności menedżerskich osób decyzyjnych, poprawa kultury organizacyjnej.

Postępowanie doradztwa biznesowego dla małych i średnich firm

Etap 1Audyt i zbieranie danych
Etap 2Analizowanie danych
Etap 3Wypracowania wniosków i uzasadnionych ekonomicznie rekomendacji
Etap 4Nadzór nad wdrożeniem

Usługi konsultacyjne wymagają zaawansowanej wiedzy i narzędzi. Powierza się je firmom ze specjalistycznymi kompetencjami. Stanowią one jednak inwestycje o gwarantowanym zwrocie.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję