Blog

Doradztwo transakcyjne – usługa dla firm zorientowanych na rozwój

doradztwo transakcyjne

Ekspansja jest naturalnym celem większości firm. Rozbudowa aktywów służących realizacji zamierzeń strategicznych, finansowych i operacyjnych może mieć formę połączenia się lub zakupu przedsiębiorstw zajmujących się analogiczną bądź komplementarną działalnością. W efekcie wzrasta przewaga konkurencyjna, potencjał i udział rynkowy, wartość majątku, efektywność procesowa i siła negocjacyjna, osiągane są także korzyści efektu skali. Fuzje i przejęcia są coraz intensywniej wykorzystywana opcją przeprowadzania zmian strategicznych. Wzrasta liczba i wartość takich transakcji zarówno w kraju, jak i za granicą. Należy pamiętać, że to złożone, wieloetapowe procesy obarczone znacznym ryzykiem. Jego niwelowaniu służy doradztwo transakcyjne.

Warszawska firma – kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą świadczącą wyspecjalizowane usługi konsultingowe w zakresie transakcji kapitałowych z siedzibą w Warszawie. Nasza oferta doradztwa transakcyjnego kierowana jest do podmiotów przygotowujących się do kupna i sprzedaży spółek, zakupu akcji, majątku, a także pozyskania finansowania dla projektów inwestycyjnych. Realizujemy doradztwo transakcyjne dla właścicieli sprzedających przedsiębiorstwa oraz inwestorów zainteresowanych ich nabyciem lub doinwestowaniem. Doświadczenie zdobyliśmy, obsługując z sukcesem firmy z Warszawy oraz innych miast w całej Polsce. Świadcząc doradztwo transakcyjne, korzystamy ze specjalistycznych kompetencji, pogłębionej wiedzy przedmiotowej oraz profesjonalnych narzędzi analitycznych. Dokładamy starań, aby każde przedsięwzięcie miało wysoką jakość ekonomiczno-prawną, dbamy o skrupulatność, kompleksowość podejścia i terminowość zdania projektów.

Korzyści z doradztwa transakcyjnego

W procesie doradztwa transakcyjnego kładziemy nacisk na maksymalizację zwrotu z inwestycji oraz osiągniecie najwyższej rentowności z przedsięwzięcia, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu i maksymalizacji powstałych synergii. Nasze usługi dotyczą działań zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego. W ten sposób uzyskaliśmy korzystne rezultaty biznesowe dla przedsiębiorstw z Warszawy i krajowych firm realizujących ambitne cele rozwojowe.

Fuzje i przejęcia po skorzystaniu z doradztwa transakcyjnego umożliwiają pokonanie ograniczeń rozwoju wewnętrznego, skutkują akceleracją wzrostu, odnoszeniem korzyści z eliminacji konkurencji i konsolidacji rynku. Ich efektem jest pozyskanie innowacyjnych technologii, unikatowego know-how, czy też kluczowego dla wzmocnienia działań sprzedażowych kanału dystrybucji. To krok ku uzyskaniu korzyści synergicznych, skutkujących znacznymi oszczędnościami. Firmy sięgają po te rozwiązania również dla dywersyfikacji działalności i lepszego zarządzania ryzykiem.
Korzystające z naszego doradztwa transakcyjnego podmioty uzyskują wsparcie w obszarze transakcji odwrotnego przejęcia spółek publicznych, wykupów menedżerskich (MBO/MBI), transakcji lewarowanych (LBO), wykupu z dofinansowaniem oraz obsłudze transakcji kapitałowych na podstawie szeroko rozumianych środków publicznych. Naszą domeną jest również doradztwo transakcyjne w zakresie strukturyzacji kapitałowej oraz finansowania inwestycji i bieżącej działalności w formie emisji obligacji korporacyjnych.
Szerokie kompetencje, ekspercka wiedza i wiele sfinalizowanych z sukcesem transakcji sprawiają, że nasze usługi doradztwa transakcyjnego są dostarczane na czas, w najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i wymagań klienta. Sukcesem zakończyły się projekty inwestycyjne oraz dezinwestycyjne prowadzone dla podmiotów z sektora private equity z Warszawy i innych centów biznesu w całej Polsce.

Co dokładnie oferujemy w ramach doradztwa transakcyjnego?

Oferujemy całościowe wsparcie w zarządzaniu transakcją, którego rezultatem są:

 • oszacowanie wartości przejmowanego podmiotu z wliczonym efektem synergii, z uwzględnieniem wartości intelektualnych i prawnych,
 • analiza prawna ryzyka inwestycyjnego (due dilligence),
 • ustalenie zakresu uprawnień i zobowiązań funduszu,
 • obiektywna weryfikacja stanu faktycznego, rzeczowa wycena wartości biznesu,
 • określenie struktury prawnej,
 • przygotowanie umów, dokumentów transakcyjnych, ofert wstępnych i wiążących,
 • przeprowadzenie procedury podpisania umowy i zamknięcia transakcji.

Ponadto proponujemy:

 • naprawę nieprawidłowości w stanie prawnym i finansowym,
 • identyfikację i estymację ryzyka,
 • prognozę wyników finansowych,
 • wsparcie w formułowaniu strategii negocjacji, taktyk ich prowadzenia oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu transakcyjnego,
 • doradztwo w kształtowaniu strategii sprzedaży,
 • reprezentowanie klienta w negocjacjach,
 • stworzenie profesjonalnego materiału informacyjnego o transakcji i zbywanym podmiocie,
 • konsultacje w zakresie wyjścia z inwestycji,
 • stworzenie listy partnerów biznesowych i inwestorów oraz rozpropagowanie informacji o transakcji właściwymi kanałami.

Siedziba naszej firmy jest w Warszawie, ale doradztwo transakcyjne świadczymy dla firm z całej Polski, realizując sesje wyjazdowe i mając bieżący, zdalny kontakt z klientem przez cały okres trwania procesu.

 

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję