Blog

Interim manager vs. pracownik i konsultant – kogo wybrać?

Interim management z każdym rokiem zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców nad Wisłą. Choć idea ta jest u nas nadal mniej popularna niż w krajach zachodnich, to decydenci w firmach coraz częściej dostrzegają przewagi zatrudnienia interim managera nad etatowym pracownikiem czy konsultantem. Do jednej z nich należy forma współpracy z ekspertem, która bazuje na osiągniętych przez niego efektach. A jakie są jeszcze inne korzyści ze współpracy z menadżerem do zadań specjalnych?

 

Interim manager to tzw. menadżer tymczasowy, który wkracza do firmy w ściśle określonym celu. Jego rola w organizacji może być różna. Często interim managera zatrudnia się do przeprowadzenia określonych zmian w firmie, np. restrukturyzacji, znalezienia sposobu na podniesienie jej konkurencyjności, np. poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii biznesowej czy po prostu w celu uzupełnienia brakujących kompetencji w przedsiębiorstwie.

Z uwagi na różnorodność zadań, jakie w firmie może pełnić interim manager funkcja ta często bywa błędnie mylona z konsultantem. Niektórzy nie odróżniają także czym współpraca z interimem różni się od klasycznego zatrudnienia pracownika. Różnice te w obu przypadkach są jednak zasadnicze.

Interim manager czy konsultant?

Różnicą interim managementu od usług doradczych jest przede wszystkim kompleksowość tej pierwszej formy. Zadaniem interim managera jest bowiem nie tylko diagnoza problemu, jaki występuje w firmie, ale również jego rozwiązanie. I to właśnie gwarancja wdrożenia rozwiązania naprawczego przez interima i odpowiedzialność za finalny efekt jego pracy wyróżnia go na tle konsultanta. Ten bowiem, choć podobnie jak interim manager rozpoczyna współpracę z firmą od jej audytu i analizy sytuacji biznesowej, to jedynie rekomenduje możliwe sposoby rozwiązania problemu. Na tym kończy się jego rola.

Konsultant zwykle nie uczestniczy już w pracach wdrożeniowych, a tym bardziej nie odpowiada za ich rezultat. Interim manager natomiast samodzielnie realizuje lub też nadzoruje proces implementacji proponowanego przez siebie rozwiązania, monitoruje jego efekty i w razie potrzeby dokonuje niezbędnych zmian w projekcie, tak by problem z jakim zgłosiła się dana firma został faktycznie rozwiązany, a organizacja odniosła wymierne korzyści z zaprojektowanego rozwiązania.

Niejednokrotnie okazuje się również, że zarząd firmy błędnie diagnozuje źródła problemów występujących w ich przedsiębiorstwie. W tym zakresie także wyraźnie widoczna jest przewaga interim managera nad doradcą. Interim, w odróżnieniu od konsultantów, przy analizie sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja nie bazuje bowiem wyłącznie na informacjach przekazanych przez kadrę menadżerską czy właścicieli firmy, a samodzielnie bada rodzaj zaistniałych problemów i szuka ich przyczyn. Interim manager „wchodzi do środka firmy”, a aktywnie uczestnicząc w pracach nad projektem, ma szansę kompleksowo ocenić rzeczywistą sytuację biznesową. Często przy tym wskazuje na całkiem inny problem niż ten zdefiniowany przez przedsiębiorstwo.

A może pracownik?

Niektórym wydawać się może, że interim manager różni się od etatowego pracownika jedynie formą zatrudnienia w firmie. Jednak to przekonanie jest błędne. Owszem, firma może zatrudniać u siebie na stałe wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jednak zakres ich odpowiedzialności i forma rozliczenia jest zupełnie inna niż w przypadku interim managerów. Pracownik jest bowiem rozliczany włącznie z czasu oddanego do dyspozycji pracodawcy, interim manager odpowiada zaś za efekt swojej pracy.

Interim jest dedykowany do pracy przy konkretnym projekcie, te natomiast z reguły są krótkoterminowe. Po jego realizacji manager opuszcza firmę, a wynagrodzenie eksperta to w dużej mierze premia za wypracowany efekt. Interim managerowi w przeciwieństwie do pracownika nie zależy więc na utrzymaniu długoterminowej współpracy i zachowaniu ciągłości zatrudnienia a na szybkim wykonaniu zadania, by móc rozliczyć się z projektu.

Co istotne, interim manager to osoba z zewnątrz, która ma nie tylko świeże spojrzenie na firmę, ale również nie jest obarczona wewnętrznymi zależnościami w strukturze organizacyjnej firmy. Ponadto decydując się na współpracę z interim managerem, firma nie ponosi tradycyjnych kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, jak np. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz ekwiwalenty urlopowe czy odprawy. Jest to więc rozwiązanie optymalne także pod względem kosztowym.

Autor: Wojciech Pomykała, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję