Blog

Interim manager – w jakich zadaniach sprawdzi się w firmie?

Wachlarz kompetencji czasowego managera, a co za tym idzie zadań, przy realizacji których może on wesprzeć firmę, jest sporo. Poniżej przedstawiamy 8 najczęstszych typów wyzwań, w których interim może okazać się najlepszym rozwiązaniem dla biznesu.

 

1. Transformacja biznesu

Każda firma dochodzi w swojej historii do etapu spowolnienia. Maleją marże oraz przychody, zaczynają pojawiać się problemy z utrzymaniem klientów. Interim manager, jako osoba z doświadczeniem z różnych branż, rynków, a nawet krajów, wie jak przenieść najlepsze praktyki z innych sektorów i wykorzystać w rozwoju firmy. Innymi słowy, gwarantuje horyzontalne i świeże spojrzenie na dany biznes. Zdiagnozuje, co jest powodem występujących problemów i wesprze zespół w realizacji nowych zadań. Dzięki nieuwikłaniu w firmowe układy może wyznaczyć całkiem nowy kierunek rozwoju. Sprawnie przeprowadzi firmę przez wdrożenie koniecznych zmian, począwszy od modyfikacji kultury organizacyjnej, przez uruchomienie nowych kanałów sprzedaży, po całkowitą zmianę modelu biznesowego czy przygotowanie i wdrożenie nowej strategii.

2. Optymalizacja procesów operacyjnych

W kompetencjach interim managera leży sprawdzenie, czy firmowe procesy są tak zwymiarowane, że możliwy jest pomiar ich efektywności. Interim skontroluje także, czy procesy operacyjne są efektywnie zaplanowane, maksymalizują rotację zapasów oraz należności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Wreszcie sprawdzi, czy rzeczywiście stosowana jest  filozofia „continuous improvement” w planowaniu i doskonaleniu wewnętrznych procesów.

3. Poprawa rentowności

Jak wiadomo, na rentowność przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników – strategia, model biznesowy, skuteczność kanałów sprzedaży, polityka kosztowa czy poziom ucyfrowienia. Z braku czasu lub zasobów zarządy miewają problemy z weryfikacją tych czynników. I tu także z pomocą przychodzi interim manager. Po pierwsze, zajmie się analizą kluczowych dla osiąganych zysków obszarów. Po drugie, dokona ich optymalizacji. Zweryfikuje też stabilność wskaźników rentowności oraz portfel zamówień.

4. Obniżenie kosztów i zarządzanie mediami

Zarządzający biznesem często bagatelizują wpływ wydatków związanych z mediami na rentowność firmy. Dlaczego? Bo w porównaniu z innymi kosztami przedsiębiorstwa, są one relatywnie niskie. Tymczasem można je obniżyć nawet o kilkadziesiąt procent, w czym pomoże interim manager poprzez:

  • przegląd wydatków oraz zbadanie poziomu kosztów stałych i zmiennych,
  • weryfikację warunków umów z obecnymi dostawcami produktów i usług, negocjację korzystniejszych cen lub zmianę dostawców,
  • dobór usług, taryf i abonamentów do faktycznych potrzeb firmy,
  • przystosowanie procesów zakupowych do elastycznego reagowania na zmiany rynkowe.

5. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Specjalnością czasowych menadżerów są działania zmierzające do ograniczenia ryzyka finansowego i kredytowego przedsiębiorstwa. Interim manager służy istotną pomocą w analizie struktury kapitału. Oceni, czy koszty zaangażowanego kapitału obcego nie są zbyt dużym obciążeniem dla organizacji. Może się także zająć znalezieniem tańszej alternatywy finansowania biznesu.

6. Poprawa płynności

Gdy firma traci płynność, czas na błyskawiczne działania. M.in. chodzi o całkowite wstrzymanie płatności do mniej krytycznych dostawców, wynegocjowanie wydłużonych terminów płatności przy utrzymaniu ciągłości dostaw, sprzedaż wierzytelności, pozyskanie pomostowego kredytu, ale również rozstania z tymi pracownikami i kontraktorami, których zwolnienia nie generują dodatkowych kosztów wypowiedzenia czy odpraw. Dlaczego lepiej sprawdzi się tutaj interim manager? Bo stać ich na radykalne działania w przeciwieństwie do tzw. zasiedziałych CFO, którzy często nie są zdolni do pewnych kroków ze względu na długotrwałe relacje.

7. Rozwój kanałów sprzedaży

Analizy klienta, dopasowanie produktu lub usługi do oczekiwań grupy docelowej, rozwój wielokanałowej sprzedaży i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej – w każdym z tych obszarów wsparciem dla firmy jest menadżer do zadań specjalnych. Dodatkowo zweryfikuje on kanały dystrybucji, oszacuje koszt pozyskania klientów i sprawdzi, w jaki sposób można je obniżyć.

8. Przeprowadzenie procesu fuzji i przejęcia

Tego rodzaju transakcje ze względu na swoją specyfikę i poziom skomplikowania wymagają odpowiedniego wsparcia i obsługi przez zewnętrznego specjalistę lub specjalistów. Interim z doświadczeniem w obszarze doradztwa transakcyjnego może przeprowadzić spółkę przez cały proces, w tym przygotować dokumenty niezbędne do akwizycji, przeprowadzić proces due dilligence wraz z analizą finansową spółki, ocenić zasadność transakcji i jej cenę, a także uczestniczyć w negocjacjach.

Autor: Beata Zborowska, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję