Blog

Praca dla interim managerów. Jak szukać?

Restrukturyzacja firmy, podniesienie rentowności sprzedaży czy optymalizacja kosztów to tylko przykłady projektów, w jakich specjalizują się interim managerowie.

 

To właśnie tę formę dalszego rozwoju zawodowego coraz częściej wybierają doświadczeni menadżerowie, którzy poszukują nowych wyzwań, a nie są zainteresowani stałym etatem w jednej firmie. Jak pozyskują nowe projekty i szukają pracy w roli interim managera?

Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców w zakresie usług interim managementu – tego, kim jest interim manager,
w jakich obszarach może udzielić wsparcia, aż wreszcie tego, jakie są korzyści z tej formy współpracy zwiększa się też liczba projektów realizowanych w tej formule oraz zapotrzebowanie na interim managerów. I choć na rynku przybywa coraz więcej menadżerów do zadań specjalnych, to często jednak na początku swojej przygody z interim managementem zastanawiają się jak pozyskać projekt do realizacji. Tymczasem istnieje wiele sposobów znalezienia pracy w roli czasowego menadżera. Poniżej kilka z nich.

Networking

Z uwagi na fakt, że interim managerami zostają zwykle osoby z wieloletnią praktyką zawodową i doświadczeniem w pracy dla różnych firm, branż i rynków to często pozyskują oni nowe projekty na bazie własnej sieci kontaktów biznesowych. Niejednokrotnie prowadzący biznesy znają najlepszych ekspertów z danej dziedziny i wiedzą, jakim know-how oraz umiejętnościami dysponuje dany specjalista, stąd samodzielnie zgłaszają się do interimów z konkretnym problemem, oferując im współpracę w tej właśnie formule.

Niektórzy nie czekają jednak, aż firma sama się do nich zwróci z propozycją współpracy i do zdobycia nowych zleceń wykorzystują siłę networkingu i personal brandingu. Specjaliści  często uczestniczą w konferencjach i wydarzeniach branżowych, dzielą się własną wiedzą i know-how podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych oraz są silnie aktywni w mediach społecznościowych, nawiązując w ten sposób nowe kontakty biznesowe. Następnie z własnej inicjatywy oferują przedsiębiorcom wsparcie w obszarze, w którym się specjalizują.

Agencje headhunterskie

Na rynku istnieje wiele firm rekrutacyjnych, które na bieżąco poszukują wysokiej klasy specjalistów dla swoich klientów – zarówno korporacji, jak też małych i średnich przedsiębiorstw. A coraz więcej z nich specjalizuje się w rekrutacji kandydatów do projektów o typowym dla interim managementu charakterze. Dlatego też tymczasowi menadżerowie regularnie przeglądają ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczane na stronach internetowych agencji headhunterskich oraz rejestrują swoje CV w bazie prowadzonej przez rekruterów.

Firmy specjalizujące się w interim management

Skutecznym sposobem na znalezienie pracy przez interim managera jest również nawiązanie bezpośredniej współpracy z firmą świadczącą usługi interim managementu. Zaletą tego rozwiązania jest gwarancja, że projekty realizowane na zlecenie tej firmy będą miały wymiar typowo interimowy, czyli będą krótko- bądź średnioterminowe, a równocześnie ich specyfika i charakter będą dopasowane do profilu i indywidualnych kompetencji kandydata. Ponadto interim manager zwiększa w ten sposób szanse na zdobycie nowego projektu i utrzymanie ciągłości zatrudnienia. Firma specjalizująca się w interim managemencie realizuje bowiem wiele projektów równocześnie i nieustannie pozyskuje nowych klientów, co tym samym rodzi perspektywę długoterminowej i wielopłaszczyznowej współpracy.

A co chyba najważniejsze, wybierając na partnera firmę wyspecjalizowaną w tym obszarze, interim manager praktycznie na każdym z etapów realizacji projektu może liczyć na  merytoryczne czy komunikacyjne wsparcie z jego strony. To z kolei oznacza, że nie jest pozostawiony sam sobie i zawsze ma się do kogo zwrócić o pomoc, bo końcowy efekt pracy jest tak samo istotny dla samego interima jak i firmy pośredniczącej w jego zatrudnieniu.

Autor: Wojciech Pomykała, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję