Optymalizacja kosztów w firmie

Poziom i struktura kosztów w firmie bezpośrednio wpływa na rentowność przedsiębiorstwa

Dziś, w świetle trudnych warunków rynkowych, zmieniających się oczekiwań konsumentów i rosnącej konkurencji, nie ma w biznesie miejsca na firmy, które nie przynoszą zysków. Priorytetem każdej organizacji jest utrzymanie rentowności i zwiększanie zysków w firmie poprzez generowanie jak największych przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów i usług przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych. To właśnie racjonalna polityka wydatków w firmie jest jednym z elementów wpływających na wzrost jej efektywności.

Zarządzanie i optymalizacja kosztów w firmie

Wraz z gwałtownie zmieniającym się otoczeniem rynkowym pod względem ekonomicznym, prawnym i społecznym, efektywne zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie jest jednym z podstawowych warunków szybkiego rozwoju firmy. Tymczasem wielu przedsiębiorców przepłaca nawet do 35% miesięcznie za niektóre z usług, nie mając świadomości, w jakim zakresie i w jaki sposób można obniżyć koszty w firmie.

Energia elektryczna, paliwo gazowe, usługi telekomunikacyjne, Internet, obsługa księgowa, ubezpieczenia czy leasing samochodów to tylko przykłady stałych opłat, jakie ponoszą firmy, a które można znacznie zminimalizować.

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowy przegląd wydatków w firmie, których optymalizacja kosztów wpłynie na poprawę rentowności przedsiębiorstwa oraz zwiększy płynność kapitału i przystosuje procesy zakupowe do elastycznego reagowania na zmiany rynkowe.

 

Obniżanie kosztów w firmie

Jeśli zależy Ci na szybkim rozwoju firmy i chcesz się dowiedzieć jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie by uzyskać trwałą poprawę rentowności i efektywności swojej organizacji skontaktuj się z nami lub zarejestruj się:
 • Zaoszczędzimy Twój czas na prowadzenie działalności podstawowej!
 • Zweryfikujemy Twoje obecne umowy i ich warunki!
 • Dobierzemy najlepszą usługę, taryfę i abonament dla Twojego biznesu!
 • Wynegocjujemy najlepsze ceny dla Twojej firmy!
 • Dopilnujemy terminów i poziomu kosztów w firmie!

Zarejestruj się

PakietyPakiet „Przegląd kosztów”Pakiet „Optymalizacja”Pakiet „Zarządzanie kosztami”
Porównywanie ofert
Sugerowanie zmian taryfy/ceny
Dopasowanie usług do potrzeb
Poszukiwanie optymalnych rozwiązań/usług
Monitoring zużycia usług
Negocjacja umów
Przygotowanie umów
Przedłużanie umów
Zmiana dostawcy

Na czym polega skuteczna optymalizacja kosztów w firmie?

Skuteczne zarządzanie kosztami powinno polegać na ich bieżącej kontroli oraz optymalizacji adekwatnie do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz warunków rynkowych. Optymalizacji kosztów nie należy jednak rozumieć jako wyłącznie prostej redukcji wydatków. Celem działań powinno być bowiem obniżenie obciążeń finansowych przy jednoczesnym utrzymaniu bądź zwiększeniu efektywności. Mówiąc prościej – ich redukcja nie może negatywnie wpływać na poszczególne procesy w firmie, a tym bardziej na jakość usług czy towarów. W jej rezultacie powinien natomiast nastąpić nie tylko wzrost rentowności przedsiębiorstwa. Dobrze przeprowadzona racjonalizacja kosztów pomaga bowiem poprawić płynność finansową firmy, zmniejszyć jej zadłużenie, a także zwiększyć potencjał inwestycyjny i rozwojowy.

Jak wygląda pomoc naszych ekspertów w optymalizacji kosztów?

Przeprowadzenie efektywnej optymalizacji kosztów w firmie wymaga szeregu działań, z których najważniejsze są te polegające na analizie stanu finansów, kluczowych procesów oraz wydatków (audyt kosztów). Na jej podstawie można przejść do kolejnych etapów prac, czyli:

 • zidentyfikowania wydatków wymagających optymalizacji;
 • znalezienia rozwiązań pozwalających obniżyć obciążenia finansowe;
 • analizy korzyści wynikających z wprowadzenia zaproponowanych zmian;
 • wdrożenia zmian.

Proponujemy trzy modele współpracy o różnym zakresie usług, aby móc najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Państwa firmy. Podstawą każdego pakietu jest kompleksowy przegląd wydatków. Jest to najważniejszy etap prac, który pozwala nam na precyzyjną identyfikację problemów, dlatego istotną rolę odgrywa tutaj ścisła współpraca naszych ekspertów z Państwa działem finansowym.

Obniżenie kosztów w firmie – możliwe rozwiązania

Przeprowadzana przez naszych specjalistów optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwach zawsze przebiega według wcześniejszych ustaleń z Klientem. Cięcia wydatków mogą bowiem dotyczyć całej organizacji, wybranych działów lub jedynie pewnych obszarów działalności. Istotne jest określenie celu wdrożenia nowych działań i zakresu oszczędności – inaczej będą one wyglądały w przypadku konieczności poradzenia sobie z z problemem braku płynności finansowej, a inaczej w sytuacji, gdy ograniczanie wydatków ma pomóc wygenerować środki na rozwój.

Głównym założeniem naszych działań jest wskazanie możliwości redukcji kosztów oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Stosowane przez nas narzędzia to na przykład:

 • renegocjacja warunków obecnych umów z dostawcami;
 • zmiana dostawców produktów i usług (np. materiałów biurowych, energii elektrycznej, telekomunikacyjnych);
 • zmniejszenie obciążeń związanych z najmem nieruchomości,
 • wyprowadzenie niektórych procesów na zewnątrz firmy np. księgowości (tzw. outsourcing);
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia, poprzez zmniejszenie liczby etatów, zmianę umów bądź skorzystanie z tzw. leasingu pracowniczego;
 • wdrożenie nowoczesnego oprogramowania komputerowego obniżającego koszty obsługi danego procesu;
 • restrukturyzacja zadłużenia w celu redukcji obciążeń związanych z jego obsługą;
 • wdrożenie narzędzi do planowania i kontroli wydatków.

To tylko wybrane rozwiązania pozwalające wygenerować znaczne (rzędu 20-30%) oszczędności w przedsiębiorstwie. W każdej firmie będą one inne ze względu na odmienną specyfikę działalności czy sytuację finansową. Warto pamiętać, że wdrożenie części zmian będzie wymagało czasu, dlatego optymalizacja kosztów w firmie zawsze powinna być rozpatrywana długoterminowo. Jest to ważne również z innego powodu – dla osiągnięcia zamierzonego celu konieczne jest regularne badanie efektywności zastosowanych zmian i w razie konieczności podejmowanie odpowiednich działań korygujących.

Kiedy zdecydować się na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie?

O konieczności przeprowadzenia racjonalizacji wydatków znaczna część przedsiębiorców myśli dopiero w obliczu problemów finansowych bądź spowolnienia gospodarczego. Jest to rzeczywiście ostatni moment na podjęcie takich działań, ponieważ często mają one wpływ na możliwość prowadzenia dalszej działalności firmy. Optymalizacja kosztów powinna być jednak brana pod uwagę także wtedy, gdy pozornie nie wydaje się to konieczne ze względu na wysoki poziom rentowności i zysków. Po pierwsze dlatego, że obniżenie kosztów stałych pozwala na wygenerowanie środków, które można wykorzystać np. na inwestycje w majątek trwały lub szkolenie pracowników. Po drugie, wdrażanie rozwiązań ograniczających obciążenia finansowe nie jest proste i wymaga czasu, dlatego dużo łatwiej to zrobić w okresie dobrej koniunktury niż w czasie kryzysu.
Profesjonalna optymalizacja kosztów w firmie przeprowadzona przez naszych ekspertów przyniesie Państwu szybkie i wymierne efekty w postaci oszczędności, poprawy płynności finansowej i rentowności. To z kolei pozwoli przedsiębiorstwu rozwinąć wpływy i skuteczniej budować przewagę konkurencyjną na rynku.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję